Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: c


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 93
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cadorex vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-01-17

PL

Resepti

Calcibel 240-60-60 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Calcibel Forte 380-60-50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Camasan vet 380-60-50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-06

PL

Resepti

Canaural vet. korvatipat, suspensio SPC 2022-01-26

PL

Resepti

Canergy vet 100 mg tabletti SPC 2016-03-15

PL

Itsehoito

Canex vet. 2,2 % oraalipasta SPC 2023-09-11

PL

Resepti

Canicaral vet 160 mg tabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Canicaral vet 40 mg tabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Canidryl 100 mg tabletti SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Canidryl 20 mg tabletti SPC 2022-05-20

PL

Resepti

Canigen DHPPi kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2023-10-24

PL

Resepti

Canigen DHPPi-L kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja suspensio, injektionestettä varten, suspensio SPC 2024-01-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Canigen L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Caninsulin vet. 40 IU-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-10-26

PL

Resepti

Caniphedrin 20 mg tabletti SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Caniphedrin 50 mg tabletti SPC 2023-02-06

PL

Itsehoito

Canishield 0.77 g lääkepanta SPC 2024-01-04 Uusi

PL

Resepti

Canishield 1,04 g lääkepanta SPC 2024-01-04

PL

Resepti

Canizol vet 200 mg tabletti SPC 2023-03-29

PL

Resepti

Canizol vet 400 mg tabletti SPC 2023-03-29

PL

Resepti

CANOFITE VET korvatipat, suspensio SPC 2023-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cardalis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cardisure vet. 1,25 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Cardisure vet. 10 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Cardisure vet. 2,5 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Cardisure vet. 3,5 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Cardisure vet. 5 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Carepen vet (ent. Caremast vet) 600 mg intramammaarisuspensio SPC 2023-07-07

PL

Resepti

Carprodolor vet. 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-27

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >