Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: p


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 75
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palladia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Panacur AquaSol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Paracox-5 vet suspensio oraalisuspensiota varten SPC 2018-06-08

PL

Resepti

Paracox-8 vet suspensio oraalisuspensiota varten SPC 2018-06-20

PL

Resepti

Parevet vet infuusioneste, liuos SPC 2013-06-12

PL

Resepti

Partoxin vet 17 mikrog (10 IU) /ml injektioneste SPC 2013-11-01

PL

Resepti

Parvoruvax vet injektioneste, suspensio SPC 2020-09-01.docx

PL

Resepti

Penovet vet 300 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Peptizole 370 mg-g oraalipasta SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Perlutex Vet. 5 mg tabletti SPC 2021-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pexion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Phenoleptil vet 100 mg tabletti SPC 2020-02-04.doc

PL

Resepti

Phenoleptil vet 12.5 mg tabletti SPC 2011-07-27

PL

Resepti

Phenoleptil vet 25 mg tabletti SPC 2020-02-04.doc

PL

Resepti

Phenoleptil vet 50 mg tabletti SPC 2011-07-27

PL

Resepti

Pimobendan Vetmedica 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg purutabletti SPC 2013-10-31

PL

Resepti

Pimotab 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg ja 15 mg purutabletti SPC 2020-08-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pirsue - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pluset vet injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2016-09-16

PL

Resepti

Porcilis APP vet injektioneste suspensio SPC 2011-11-01.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis AR-T DF - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis ColiClos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Porcilis ERY vet injektioneste, suspensio SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Porcilis Ery+Parvo vet injektioneste, suspensio SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Porcilis Glässer vet injektioneste, suspensio SPC 2019-12-11.doc

PL

Resepti

Porcilis Lawsonia ID vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio SPC 2021-02-09

PL

Resepti

Porcilis Lawsonia vet. kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, emulsio SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Porcilis Parvo vet injektioneste, suspensio SPC 2015-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV ID - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >