Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 77
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Equibactin vet. 333 mg-g + 67 mg-g oraalipasta SPC 2019-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Prequenza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Prequenza Te - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis StrepE - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis Te - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equilis Tetanus-Serum vet injektioneste, liuos SPC 2020-04-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equilis West Nile - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equimax oraaligeeli SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Equimucin Vet 2 g jauhe SPC 2009-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equioxx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equip F vet. injektioneste, suspensio SPC 2018-09-07

PL

Resepti

Equip FT vet. injektioneste, suspensio SPC 2018-09-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equip WNV (ent. Duvaxyn WNV) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Equipramox vet. 19.5 mg-g + 121.7 mg-g oraaligeeli SPC 2016-12-19

PL

Resepti

Equipred vet 50 mg tabletti SPC 2019-12-27.doc

PL

Resepti

Equipulmin vet. 25 mikrog-ml siirappi SPC 2017-12-22

PL

Resepti

Equisedan vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-27

PL

Resepti

Equishield EHV injektioneste, emulsio SPC 2019-05-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Equisolon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eraquell 18.7 mg-g oraalipasta SPC 2020-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eravac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eryseng - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eryseng Parvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Estrumat vet 0.25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-05-13

PL

Resepti

Ethacilin vet 300.000 IU/ml injektioneste SPC 2015-02-05

PL

Resepti

Eurican DAP kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2021-02-01 Uusi

PL

Resepti

Eurican DAPPi kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2021-02-01 Uusi

PL

Resepti

Eurican DAPPi-Lmulti kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja suspensio, injektionestettä varten, suspensio SPC 2020-07-23.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eurican Herpes 205 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eurican Lmulti injektioneste, suspensio SPC 2020-07-03.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >