Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: t


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 37
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

T 61 vet injektioneste, liuos SPC 2012-08-24

PL

Resepti

Terra-Poly vet voide SPC 2013-10-10

PL

Resepti

Terramycin LA vet 200mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-11-17

PL

Itsehoito

Terramycin vet 100 mg-g sumute iholle SPC 2013-10-10

PL

Resepti

Therios vet 300 mg tabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Resepti

Therios vet 75 mg purutabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Resepti

Therios vet 750 mg tabletti SPC 2021-10-05 Uusi

PL

Resepti

Thiafeline vet 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-19.docx

PL

Resepti

Thiafeline vet 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-19.docx

PL

Resepti

Thiamacare Vet oraaliliuos SPC 2020-03-09.docx

PL

Resepti

Thyroxanil vet 200 mikrog tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Thyroxanil vet 600 mikrog tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Toltarox vet 50 mg-ml oraalisuspensio SPC 2016-02-01.doc

PL

Resepti

Torphadine vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2017-06-06.doc

PL

Resepti

Torphasol vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-04 Uusi

PL

Resepti

Torphasol vet 4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-04 Uusi

PL

Resepti

Torpudor vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Tralieve vet 20 mg purutabletti SPC 2020-03-31.docx

PL

Resepti

Tralieve Vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-12-18.docx

PL

Resepti

Tralieve vet 80 mg purutabletti SPC 2020-03-31.docx

PL

Resepti

Tramvetol 50 mg tabletti SPC 2019-10-18.doc

PL

Resepti

Tramvetol 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-10-18.doc

PL

Resepti

Tribrissen mite vet tabletti, päällystetty SPC 01-04-25

PL

Resepti

Trilyme injektioneste, suspensio SPC 2019-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trocoxil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Trymox vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Tsefalen 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-05

PL

Resepti

Tsefalen 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Tsefalen 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tulaven - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >