Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 93
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Carprodyl vet 120 mg purutabletti SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Carprodyl vet 50 mg tabletti SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Carprofelican vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-02-15 Uusi

PL

Resepti

Cartrophen vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti/itsehoito

Cazitel 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-31

PL

Itsehoito

Cazitel Plus tabletti koiralle SPC 2023-08-30

PL

Itsehoito

Cazitel tabletit suurille koirille tabletti SPC 2023-11-09

PL

Resepti

Cefabactin vet 1000 mg tabletti SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Cefabactin vet 250 mg tabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Cefabactin vet 50 mg tabletti SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Cefabactin vet 500 mg tabletti SPC 2023-05-11

PL

Resepti

Cefaseptin 75 mg, 300 mg, 750 mg tabletti SPC 2016-05-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cepedex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cepesedan vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2010-03-25

PL

Resepti

Cepetor vet 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2010-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cerenia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cevac Mass L kuiva-aine, kylmäkuivattu, suspensiota varten SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Cevac MD Rispens injektiokonsentraatti ja liuotin, suspensiota varten SPC 2021-03-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chanaxin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Chanhold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Chanox vet 50 mg-ml oraalisuspensio SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Chloromed vet 150 mg-g esisekoite lääkerehua varten SPC 2017-10-09

PL

Resepti

Chorulon vet 1500 IU ja 5000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-01-10

PL

Resepti

CIDR 1,38 g depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2023-08-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimalgex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CircoMax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CircoMax Myco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circovac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clavaseptin 40 mg - 10 mg, 50 mg - 12.5 mg, 200 mg - 50 mg, 400 mg - 100 mg tabletti SPC 2016-04-07

PL

Resepti

Clavaseptin 600 mg - 150 mg tabletti SPC 2022-11-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >