Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 93
Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clavubactin 250 mg - 62.5 mg tabletti SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Clavubactin 50 mg - 12.5 mg tabletti SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Clavubactin 500 mg - 125 mg tabletti SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Clavudale vet 400 mg - 100 mg tabletti SPC 2011-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clevor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clinacin 150 mg tabletti SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Clinacin 300 mg tabletti SPC 2023-02-07

PL

Resepti

Clinacin 75 mg tabetti SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Clindabactin 220 mg purutabletti SPC 2020-06-16.docx

PL

Resepti

Clindabactin 440 mg purutabletti SPC 2020-06-16.docx

PL

Resepti

Clindabactin 55 mg purutabletti SPC 2020-07-21.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clomicalm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Coglapix injektioneste, suspensio SPC 2021-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coliprotec F4/F18 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Comforion vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-11-14

PL

Resepti

Comforion vet 100 mg-ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2021-09-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Contacera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Convenia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml liuos suuonteloon SPC2020-04-16.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cortaderm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cortavance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cortotic Vet 0,584 mg-ml korvasumute, liuos SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Cosacthen vet 0.25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-13.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coxatab - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coxevac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Credelio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Credelio Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cronyxin vet 50 mg-g oraalipasta SPC 2023-08-31

PL

Resepti

Cyclance vet 100 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Cyclix 250 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2023-05-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >