Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cabometyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caelyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabin Actavis 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Koanaa 150 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-29.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Capecitabine Orion 150 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Capecitabine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caprelsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Carboplatin Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Carboplatin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2017-05-02

PL

Resepti

Carmustine 100 mg, kuiva-aine ja liuotin SPC 2019-07-18.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Casodex 150 mg tabletti SPC 2017-04-04

PL

Resepti

Casodex 50 mg tabletti SPC 2017-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
CellCept - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ceplene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Certican 0.1, 0.25 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Certican 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 mg tabletti SPC 2019-10-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ciambra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cimzia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli SPC 2016-07-01

PL

Resepti

Cisplatin Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-02-13 Uusi

PL

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Clofarabine Avansor 1 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2017-07-06

PL

Resepti

Clofarabine Koanaa 1 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-10-17.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cometriq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Copaxone 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Copaxone 40mgml SPC 2019-01-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >