Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gefitinib Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gefitinib Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-08

PL

Resepti

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-12

PL

Resepti

Gemcitabin Actavis 40 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2011-08-02

PL

Resepti

Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Gemcitabin Sandoz 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-21

PL

Resepti

Gemcitabin SUN 10 mg_ml infuusioneste SPC 2018-12-12

PL

Resepti

Gemcitabine Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Gemkabi 38 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gilenya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Giotrif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2017-11-01

PL

Resepti

Glatimyl 40mgml SPC 2017-11-06

PL

Resepti

Glatiramer acetate ratiopharm 40 mg-ml SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gliolan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glivec - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gonapeptyl 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Granocyte 0.105 mg injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-07-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grasustek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halaven - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Halimatoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hefiya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Herceptin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Herzuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Holoxan injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hulio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >