Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vidaza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-03-02

PL

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-27.doc

PL

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit SPC 2019-05-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ViraferonPeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vitrakvi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vizimpro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votrient - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votubia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyxeos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xagrid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xalkori - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xaluprine (ent. Mercaptopurine Nova Laboratories) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeljanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xeloda - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti SPC 2016-04-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xospata - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xromi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xtandi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yervoy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yescarta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Yondelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zaltrap - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zanosar 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-07-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zarzio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zavedos 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-04-16

PL

Resepti

Zavedos 5 mg kapseli SPC 2018-07-17

PL

Resepti

Zavedos injektiokuiva-aine SPC 2018-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zejula - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Zelboraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >