Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mektovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mektovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Melphalan Macure 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos SPC 2019-10-17

PL

Resepti

Melphalan Medac 50 mg, injektio-infuusiokuiva-aine, SPC 2019-10-04.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mercaptopurin Orion 50 mg tabletti SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Methotrexat Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Methotrexat Accord 10mg tabletti SPC 2019-11-12.docx

PL

Resepti

Methotrexat Accord 2.5mg tabletti SPC 2019-11-12.doc

PL

Resepti

Methotrexat Accord 25 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Methotrexate Ebewe 100 mg_ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-01-29 Uusi

PL

Resepti

Methotrexate Pfizer 100 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-09-03

PL

Resepti

Methotrexate Pfizer 25 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-09-03

PL

Resepti

Metoject 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Metoject PEN 7,5 mg 10 mg 12,5 mg 15 mg 17,5 mg 20 mg 22,5 mg 25 mg 27,5 mg ja 30 mg injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2019-12-20

PL

Resepti

Metvix 160 mg-g emulsiovoide SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Mitomycin Accord 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Mitomycin medac 1 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2016-09-27 Uusi

PL

Resepti

Mitomycin medac 40mg jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2019-10-01

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitostat infuusiokuiva-aine SPC 2016-12-23

PL

Resepti

Mitoxantron Accord 2 mg-ml, infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Mitoxantron Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Modigraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mozobil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Mustinal 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mvasi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mvasi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myclausen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >