Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cosentyx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cotellic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cyramza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cytarabin Fresenius Kabi 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2013-06-10

PL

Resepti

Cytarabine Accord 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Cytarabine Accord Healthcare 20 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos SPC 2018-09-11

PL

Resepti

Cytarabine Pfizer 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2017-08-31

PL

Resepti

Cytarabine Stada 20 mg-ml injektioneste, 100 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2017-03-23

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-13.docx

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-03-28

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio- infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2017-01-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dacogen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darzalex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dasatinib Avansor 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 29.8.2019.docx

PL

Resepti

Dasatinib Krka 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-08-27.doc

PL

Resepti

Dasatinib Mylan 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-10-22.doc

PL

Resepti

Dasatinib ratiopharm 20 mg, 50 mg, 70mg, 80 mg, 100 mg, tabletti, SPC 2019-10-18.docx

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-29

PL

Resepti

Dasatinib Stada 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100 mg, 140 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Actavis 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Docetaxel Amring 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-12-31

PL

Resepti

Docetaxel Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Docetaxel Orion 20 mg_ml, 80 mg_4 ml, 160 mg_8 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Docetaxel Zentiva (ent. Docetaxel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Doxorubicin Accord 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Doxorubicin Ebewe 2 mg-ml injektioneste SPC 2017-11-27

PL

Resepti

Doxorubicin medac 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2017-10-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >