Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oncotice jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten SPC 2019-11-14 Uusi

PL

Resepti

Oncovin 1 mg-ml injektioneste SPC 2018-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Onivyde - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ontruzant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Opdivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orencia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oribamide 500 mg, kapseli SPC 2019-04-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Otezla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oxaliplatin Accord 5mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Oxaliplatin medac 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-02-01

PL

Resepti

Oxamed 5 mg-ml infuusiokuiva-aine SPC 2016-04-25

PL

Resepti

Oxaplamyl (ent. Oxaliplatin Strides) 5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Pacligen 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Paclitaxel Accord 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2016-11-23

PL

Resepti

Pamorelin 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-06-28

PL

Resepti

Pamorelin 22.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-06-28

PL

Resepti

Pamorelin 3.75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-08-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Panretin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegfilgrastim Mundipharma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PegIntron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 100 mg, 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >