Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apealea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arimidex 1 mg tabletti SPC 2017-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Armisarte - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aromasin 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-09-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arsenic Trioxide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atsasitidiini Celgene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Axympa 180 mg and 360 mg SPC 2019-01-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azamun 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-09-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bavencio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

BCG-medac jauhe ja liuotin SPC 2015-09-30

PL

Resepti

Bendamustine Accord 2,5mg-ml, kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos, SPC 2019-06-25

PL

Resepti

Bendamustine Avansor 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-05-11

PL

Resepti

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Bendamustine medac 2,5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2018-05-17

PL

Resepti

Bendamyl 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Benepali - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Benlysta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Beromun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Besponsa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Besremi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Betaferon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti SPC 2018-05-04

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >