Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tevagrastim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Teysuno - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Thalidomide Celgene (ent. Thalidomide Pharmion) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-04-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tookad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Topotecan Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Topotecan Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-03-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Topotecan Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Torisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trazimera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trecondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremfya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Treosulfan Tillomed 5g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten, SPC 2020-01-14.doc Uusi

PL

Resepti

Trexan 2.5 mg-ml, 25 mg-ml injektioneste SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Trexan 2.5, 10 mg tabletti SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Trexan 25 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trisenox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Truxima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tysabri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tyverb - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Udenyca - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ultomiris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vargatef - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectibix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine SPC 2018-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velcade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Venclyxto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vepesid 50 mg kapseli, pehmeä SPC 2019-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Verzenios - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2018-10-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >