Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-18

PL

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti SPC 2016-08-30

PL

Resepti

Bleomycin Accord 15000 IU injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Bleomycin Baxter injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2016-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blincyto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blitzima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Blitzima - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Avansor 2.5 mg, 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Krka 1 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Bortezomib Krka 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-04-04

PL

Resepti

Bortezomib medac 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Bortezomib MSN 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-12-04

PL

Resepti

Bortezomib Mylan 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-30

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 2,5mg, injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-01-16 Uusi

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-01-29 Uusi

PL

Resepti

Bortezomib STADA 2,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-05-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bortezomib Sun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bortezomib Teva 2.5 mg, 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-19

PL

Resepti

Bortezomib Vivanta 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-09-11

PL

Resepti

Bortib 3.5mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bosulif - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Braftovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Braftovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busilvex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Frasenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >