Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 577
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ebetrex 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2018-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecansya (ent. Capecitabine Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eligard 22.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Eligard 45 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Eligard 7.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Empliciti - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2018-07-23

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2018-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Enbrel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Entyvio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Envarsus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio/infuusioneste, liuos SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Epirubicin Actavis 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2015-09-16

PL

Resepti

Epirubicin Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-06-14

PL

Resepti

Epirubicin Medac 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-07-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erbitux - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erelzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erivedge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Erleada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Erlotinib Avansor 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Erlotinib Orion 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-10

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg, 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esbriet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Estracyt 140 mg kapseli SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Etoposid Fresenius Kabi 20 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2019-03-08

PL

Resepti

Etoposide Accord 20 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-05-02

PL

Resepti

Etoposide Pfizer 20 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Everolimus Avansor 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Everolimus Krka 2.5 mg 5 mg 10 mg tabletti SPC 2019-10-30 Uusi

PL

Resepti

Everolimus Mylan 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  |  Seuraavat 30   >