Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova SPC 2019-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
TachoSil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Takhzyro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tavlesse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tisseel liuokset kudosliimaa varten SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Tranexamic acid Accord 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Tranexamic acid Alternova 100 mg-ml injektioneste SPC 2015-01-23

PL

Resepti

Tranexamic acid Baxter 100 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2020-06-02 Uusi

PL

Resepti

Tranexamic Acid Orion 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2016-12-12.docx

PL

Resepti

Tranexamic acid Stragen 100 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2019-11-15 Uusi

PL

Resepti

Trasylol 10 000 KIU-ml injektio-infuusioneste SPC 2018-10-08

PL

Resepti

Treposa 1 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Treposa 10 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Treposa 2.5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2019-08-09

PL

Resepti

Treposa 5 mg - ml infuusioneste, liuos SPC 2019-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trepulmix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Uptravi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Urokinase medac 10 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Urokinase medac 50 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Urokinase medac 500 000 IU injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Vaminolac infuusioneste SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Venofer 20 mg-ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsetraatti, liuosta varten SPC 2020-01-14

PL

Resepti

Venotrix 20 mg-ml infuusiokonsentraatti - injektioneste SPC 2020-01-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veraseal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veyvondi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Viant infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-10-28.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-14

PL

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti, emulsiota varten SPC 2020-06-01.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >