Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapilysin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reblozyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ReFacto AF - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Refixia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Regiocit hemofiltraationeste SPC 2019-04-16

PL

Resepti

Remodulin 1 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Remodulin 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Remodulin 2.5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti

Remodulin 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-18

PL

Resepti

RescueFlow infuusioneste, liuos SPC 2020-06-02.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respreeza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Retacrit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Retafer 50 mg, 100 mg depottabletti SPC 2021-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revolade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Riastap 1 g injektio - infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-05-31 Uusi

PL

Resepti

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos SPC 2021-06-10 Uusi

PL

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Ringerfundin infuusioneste SPC 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rivaroxaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Avansor 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-02

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27 aloituspakkaus

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >