Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rapilysin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reblozyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ReFacto AF - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Refixia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Regiocit hemofiltraationeste SPC 2019-04-16

PL

Resepti

Remodulin 1 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Remodulin 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Remodulin 2.5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-02-08

PL

Resepti

Remodulin 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-02-08

PL

Resepti

RescueFlow infuusioneste SPC 2019-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Respreeza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Retacrit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Retafer 50mg, 100 mg Fe++ depottabletti SPC 2019-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Revolade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Riastap 1 g injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Ringer-Acetat Baxter Viaflo infuusioneste, liuos SPC 2018-07-05

PL

Resepti

Ringer-acetat Fresenius Kabi infuusioneste, liuos SPC 2020-06-17.docx

PL

Resepti

Ringerfundin infuusioneste SPC 2019-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rixubis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Roteas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ruconest - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silapo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

SmofKabiven Elektrolyytitön SPC 2019-01-11

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen Electrolyte free infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven extra Nitrogen infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-09

PL

Resepti

SmofKabiven infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

SmofKabiven Low Osmo Peripheral infuusioneste emulsio SPC FI 2019-02-19.docx

PL

Resepti

SmofKabiven Perifer infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-14

PL

Resepti

Smoflipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio SPC 2019-09-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >