Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoSeven - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NovoThirteen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nplate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Numeta G13E infuusioneste, emulsio SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Numeta G16E infuusioneste, emulsio SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Numeta G19E infuusioneste, emulsio SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 38/120/40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid 56/144/40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-17

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 5.4-G 120-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Lipid N 8-G 144-E infuusioneste SPC 99-11-03

PL

Resepti

Nutriflex Omega 32-64-40 perifer infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Omega 38-120-40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Omega 56-144-40 infuusioneste, emulsio SPC 2017-05-15

PL

Resepti

Nutriflex Peri infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutriflex Plus infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutriflex Special infuusioneste SPC 2019-10-21

PL

Resepti

Nutritrace infuusiokonsentraatti SPC 2013-11-14

PL

Resepti

NUTRYELT infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-05-29.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nuwiq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Obizur - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova SPC 2018-09-12

PL

Resepti

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Octafil 50 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2016-03-16

PL

Resepti

Octafil Low 100 IU-ml, 200 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-15 Uusi

PL

Resepti

Octanine 100 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Octaplas infuusioneste SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Octaplex 500 IU, 1000 IU infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-06-17

PL

Resepti

Olimel N12 infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-29.docx Uusi

PL

Resepti

Olimel N12E infuusioneste, emulsio SPC 2020-03-24.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >