Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kovaltry - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lipoplus 200 mg-ml infuusioneste, emulsio SPC 2020-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lixiana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lusutrombopag Shionogi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2021-04-28

PL

Itsehoito

Maltofer 50 mg Fe+++ -ml tipat, liuos SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Mannitol Baxter Viaflo 150 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-26

PL

Resepti

Mannitol Braun 150 mg-ml infuusioneste SPC 2020-03-13

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2020-04-07 Uusi

PL

Resepti

Marevan 3 mg, 5 mg tabletti SPC 2020-04-07 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Monofer 100 mg-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2020-05-26.doc

PL

Resepti

Multibic 2 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic 3 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic 4 mmol/L kalium hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Multibic kaliumvapaa hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Natriumbicarbonate Braun 75 mg-ml infuusioneste SPC 2020-01-09

PL

Resepti

Natriumklorid B. Braun 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-26

PL

Itsehoito

Natriumklorid Baxter 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-12-03

PL

Resepti

Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 234 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-10-23

PL

Resepti/itsehoito

Natriumklorid Braun 3 mg-ml infuusioneste SPC 2002-05-03

PL

Resepti

Natriumklorid Braun 4,5 mg-ml infuusioneste SPC 2020-10-20

PL

Resepti

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4.5 mg-ml plus 25 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 9 mg-ml plus 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Normofundin 50 mg-ml injektioneste SPC 2019-12-12

PL

Resepti

Normosang 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuos SPC 2019-04-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >