Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brilique - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cablivi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Calciumgluconat B Braun 100 mg/ml injektioneste SPC 2019-10-07

PL

Resepti

Calrecia 100 mmol-l infuusioneste, liuos SPC 2019-01-31.doc

PL

Resepti

Caprilon 100 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Caprilon 500 mg tabletti SPC 2014-12-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ceprotin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cernevit injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2019-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cinryze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clinimix N17G35E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G15E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

Clinimix N9G20E infuusioneste SPC 2020-01-01

PL

Resepti

ClinOleic 200 mg-ml infuusioneste SPC 2020-02-04

PL

Resepti

Clopidogrel Accord 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Apotex (ent. Clopidogrel Mylan Pharma) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Krka d.d. (ent. Zopya) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Ratiopharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel TAD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel Zentiva (ent. Clopidogrel Winthrop) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Clopidogrel/Acetylsalicylic Acid Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Clopidrion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-18

PL

Resepti

Cluvot 250 IU, 1250 IU injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coagadex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cofact injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Cohemin Depot 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-06-30.doc Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >