Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ilomedin 0.1 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2018-05-08

PL

Resepti

Immunate 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Immunate 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-11-20

PL

Resepti

Immunate 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-11-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inhixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Innohep 2500, 3500, 4500 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa SPC 2019-12-09

PL

Resepti

Innohep 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa SPC 2019-12-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Integrilin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Intralipid 100 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-25

PL

Resepti

Intralipid 200 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Iscover - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Jivi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Junyelt infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Kabiven infuusioneste, emulsio SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Kabiven Perifer (ent. Kabiven PI) infuusioneste SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Kalii chloridum-Natrii chloridum B. Braun 1,5+9mgml 3+9mgml inf SPC FI 2012-10-04 clean.doc

PL

Resepti

Kaliumklorid Braun 150 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kengrexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Klexane 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Klexane 12000, 15000 IU injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Klexane cum conservans 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kogenate Bayer - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Konakion Novum 10 mg-ml injektioneste SPC 2018-09-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kovaltry - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lipoplus 200 mg-ml infuusioneste, emulsio SPC 2020-06-16.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lixiana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lusutrombopag Shionogi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2016-04-29

PL

Itsehoito

Maltofer 50 mg Fe+++ - ml tipat SPC 2016-04-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >