Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

OctaplasLG infuusioneste, liuos SPC 2020-11-09

PL

Resepti

Octaplex 500 IU, 1000 IU infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-06-17

PL

Resepti

Olimel N12 infuusioneste, emulsio SPC 2020-04-29.docx

PL

Resepti

Olimel N12E infuusioneste, emulsio SPC 2020-03-24.docx

PL

Resepti

Olimel N5E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N7 infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N7E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N9 infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel N9E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Olimel Perifer N4E infuusioneste, emulsio SPC 2020-05-06.docx

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orladeyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-04.docx

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Persantin Depot 200 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-06-26

PL

Resepti

Perusliuos-K infuusioneste, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Phoxilium 1.2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2018-07-27

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2017-09-01

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose Clear-Flex 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml, peritoneaalidialyysineste SPC 2018-03-23

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2017-09-01

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose Clear-Flex 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml, peritoneaalidialyysineste SPC 2018-03-23

PL

Resepti

Plasmalyte Glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Plasmalyte infuusioneste, liuos SPC 2021-06-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plavix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prasugrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Primaspan 50 mg,100 mg ja 250 mg enterotabletti SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Prismasol Kalium 2 mmol/l hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-03-21

PL

Resepti

Prismasol Kalium 4 mmol/l hemodialyysi-/hemofiltraationeste SPC 2018-03-21

PL

Resepti

Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-06-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >