Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 338
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Confidex 250, 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Crusia 100 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-01-28

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti SPC 2020-04-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Defitelio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diafer 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-11.docx Uusi

PL

Resepti

Dicalac kaliumvapaa SPC 2009-10-05

PL

Resepti

Dipeptiven 200 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2015-01-28

PL

Itsehoito

Disperin 100 mg tabletti SPC 2020-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Doptelet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
DuoPlavin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duosol Cum Kalium 2 mmol-l hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Duosol Cum Kalium 4 mmol-l hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Duosol Sine Kalium hemofiltraationeste SPC 2019-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efient - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eliquis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elocta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Enoxaparin Becat injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eprex 2000, 4000, 40 000, 10 000 IU-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eptifibatide Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Extraneal peritoneaalidialyysineste SPC 2016-01-27

PL

Resepti

Feiba 25 U-ml, 50 U-ml infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Feraccru - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ferofix 100 mg purutabletti SPC 2017-07-13

PL

Itsehoito

Ferrose 100 mg purutabletit SPC 2020-03-10.docx

PL

Resepti

Ferrose 2,5 mg-tippa, tipat, liuos SPC 2020-03-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >