Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atosiban Accord 37.5 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-24.doc

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2018-10-08.doc

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atovaquone Glenmark 150 mgml oraalisuspensio SPC 2019-11-12.doc

PL

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-03-24

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.2 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2014-07-07

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos kerta-annossäiliössä SPC 2014-10-07

PL

Resepti

Atrovent Eco 20 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Nasal 21 mikrog-annos nenäsumute, liuos, SPC, 2020-04-24.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atsasitidiini Celgene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Augmentin 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-12.docx

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-03-12.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >