Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 453
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletti SPC 2023-10-16

PL

Itsehoito

Aspirin zipp 500 mg rakeet SPC 2023-10-19

PL

Resepti

Atacand 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2023-05-15

PL

Resepti

Atacand Plus 8 mg-12.5 mg, 16 mg-12.5 mg, 32 mg-12.5 mg, 32 mg-25 mg tabletti SPC 2023-05-15

PL

Resepti

Atarax 2 mg-ml siirappi SPC 2023-02-20

PL

Resepti

Atarax 25 mg tabletti SPC 2023-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atazanavir Stada 200 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2023-12-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atectura Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atenativ infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-11-29

PL

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-24

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Atgam 50 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2023-10-03

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2023-08-16

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Atorbir 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-01-22

PL

Resepti

Atorvastatin Accord 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-08

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-08

PL

Resepti

Atorvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2023-11-07

PL

Resepti

Atorvastatin Orion Pharma 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-07

PL

Resepti

Atorvastatin ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-22

PL

Resepti

Atorvastatin Viatris 10 mg, 20 mg, 40 mg 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-08

PL

Resepti

Atosiban Accord 37,5 mg-5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2020-04-03

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2020-04-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >