Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 398
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ATryn - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28 Uusi

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Augmentin 80- 11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Augmentin 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-11-07

PL

Resepti

Augmentin Fruit 80-11.4 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2018-03-26.doc

PL

Resepti

Aurorix 150, 300 mg tabletti SPC 2014-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2018-03-12

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-01

PL

Resepti

Avitcid 0.025, 0.05 prosenttinen emulsiovoide SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli SPC 2018-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Axympa 180 mg and 360 mg SPC 2016-08-08

PL

Resepti

Azactam 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti SPC 2018-02-19

PL

Resepti

Azamun 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2016-06-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azathioprin medac 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-06-01

PL

Resepti

Azathioprin medac 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-06-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azilect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-16.doc

PL

Resepti

Azithromycin Mylan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2017-12-01

PL

Resepti

Azithromycin Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-01

PL

Resepti

Azithromycin ratiopharm 250, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >