Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 407
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2020-01-31 Uusi

PL

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Atropin Stragen 0.1 mg-ml injektioneste SPC 2015-03-16

PL

Resepti

Atropin Stragen 0.2 mg-ml injektioneste SPC 2016-05-10

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2014-07-07

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos kerta-annossäiliössä SPC 2014-10-07

PL

Resepti

Atrovent Eco 20 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Nasal 21 mikrog-annos nenäsumute SPC 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atsasitidiini Celgene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Augmentin 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Aurorix 150, 300 mg tabletti SPC 2014-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-02

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-21

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Avitcid 0.025, 0.05 prosenttinen emulsiovoide SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli SPC 2018-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Axympa 180 mg and 360 mg SPC 2019-01-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >