Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Apolar 0.1 pros emulsiovoide SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Apolar 0.1 pros voide SPC 2017-11-23

PL

Resepti

Apomorphine Pharmascope 5 mg-ml infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-10-31

PL

Resepti

Aprepitant Stada 80 mg, 125 mg, 125 mg+80 mg kapseli SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Aprokam 50 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aprovel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aptivus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100, 300 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Apydan 300 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Apydan 600 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön SPC 2020-01-03

PL

Itsehoito

Aqua Sterilisata Fresenius Kabi injektioneste SPC 2018-08-13

PL

Resepti

Aqua Sterilisata Fresenius Kabi injektioneste, liuos, SPC 2020-04-30.doc

PL

Resepti

Aquagen SQ huonepölypunkit injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-09-01

PL

Resepti

Aquagen SQ siitepölyt injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2016-11-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aranesp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Arava - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-04-29

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti, SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Ardinex 400 mg-30 mg tabletti SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Aricept 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aricept Evess 5 mg, 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Aridol inhalaatiojauhe, kapseli, kova SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Arimidex 1mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Aripiprazol Krka 5mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 10 mg, 15 mg suussa hajoavat tabletti SPC 2020-03-30

PL

Resepti

Aripiprazol STADA 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletti SPC 2020-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aripiprazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >