Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Albunorm 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Alburex 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

PL

Resepti

Alburex 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldurazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alecensa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alendronat Bluefish 70 mg tabletti SPC 2020-05-15.doc

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Alfacalcidol Aristo (ent. Amneal) 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2018-03-21

PL

Resepti

Alfacalcidol Orifarm kapseli SPC 2016-06-29

PL

Resepti

Alfentanil Hameln 0.5 mg/ml injektioneste, liuos, SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Alfentanil Kalceks 0.5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2019-09-20.doc

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Alfexodil 180 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-24 Uusi

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2019-07-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alimta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

ALK-Diluent 0.3 mg-ml injektioneste SPC 2012-09-27

PL

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti SPC 2017-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alli (ent. Orlistat GSK) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti SPC 2020-01-30

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-06-24

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Almogran 12.5 mg tabletti SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Almotriptan Orifarm 12.5 mg tabletti SPC 2019-09-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >