Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 398
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atenativ 500 ky, 1000 ky infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2010-05-10

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2018-10-05

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg 100mg kapseli, kova SPC 2018-04-17

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2018-07-13.docx

PL

Resepti

Atorbir 10, 20, 40 mg tabletti SPC 2018-09-27 Uusi

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2015-12-17

PL

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-10-13

PL

Resepti

Atorvastatin Orion (ent. Atorvastatin Ranbaxy) 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2016-11-04

PL

Resepti

Atorvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2018-03-14

PL

Resepti

Atorvastatin ratiopharm (ent. Atorvaratio) 10, 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2017-09-12

PL

Resepti

Atosiban Accord 37.5 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-24.doc

PL

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2018-10-08.doc

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten SPC 2017-05-18

PL

Resepti

Atosiban Stragen 37,5 mg-5 ml infuusiokonsentraatti SPC 2016-06-23

PL

Resepti

Atosiban Stragen 6,75 mg-0,9 ml injektioneste SPC 2016-06-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atrodual sumutinliuos SPC 2018-01-23

PL

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Atropin Stragen 0.1 mg-ml injektioneste SPC 2015-03-16

PL

Resepti

Atropin Stragen 0.2 mg-ml injektioneste SPC 2016-05-10

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä SPC 2015-12-03

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute SPC 2014-07-07

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos kerta-annossäiliössä SPC 2014-10-07

PL

Resepti

Atrovent Eco 20 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2015-12-03

PL

Resepti

Atrovent Nasal 21 mikrog-annos nenäsumute SPC 2017-08-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >