Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Anagrelide Ratiopharm 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-02-18

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2017-12-22

PL

Resepti

Anagrelide STADA 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-03-12

PL

Resepti

Anapen 0,3 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Anapen Junior 0,15 mg-0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa SPC 2019-12-19.doc

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-24

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozol Sandoz 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-29

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti SPC 2014-11-10

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-05-04

PL

Resepti

Androtopic 16,2 mg-ml geeli SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Angeliq tabletti SPC 2016-10-25

PL

Resepti

Angiocis lääkevalmiste radioaktiivista lääkettä varten SPC 2016-08-03

PL

Resepti

Angusta 25 mikrog tabletti SPC 2019-07-09.doc

PL

Resepti

Anidulafungin Accord 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-07-01

PL

Resepti

Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2019-09-04.doc

PL

Resepti

Anidulafungin Reig Jofre 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-12.doc

PL

Resepti

Anidulafungin Stada 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-03-19.doc

PL

Resepti

Anksilon 5, 10 mg tabletti SPC 2019-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Anoro Ellipta (ent. Anoro) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ansatipin 150 mg kapseli SPC 2014-10-01

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2019-08-01

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 1 g tabletti SPC 2020-08-22 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 200 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-07-07 Uusi

PL

Resepti

Antrex 15 mg tabletti SPC 2018-07-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apealea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apidra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apixaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Apogo PEN 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-02-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >