Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 418 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Avitcid 0.025, 0.05 prosenttinen emulsiovoide SPC 2018-04-30

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli SPC 2018-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Axympa 180 mg and 360 mg enterotabletti SPC 2020-02-27.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Betapharm - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azacitidine Sandoz 25 mg-ml, injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2020-05-20.docx

PL

Resepti

Azacitidine Stada 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2020-06-12.docx

PL

Resepti

Azacitidine Zentiva 25 mg-ml injektiokuiva-aine SPC 2020-03-09

PL

Resepti

Azactam 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-05-24

PL

Resepti

Azalia 75 mikrog tabletti SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Azamun 25 mg ja 50 mg tabletti SPC 2019-09-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azarga - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azilect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azithromycin Mylan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-05-06

PL

Resepti

Azithromycin Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Azithromycin ratiopharm 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-26

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-28.doc

PL

Resepti

Azithromycin Sandoz 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Azithromycin STADA 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azomyr - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azona 50 mg kapseli SPC 2018-02-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azopt - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Azyter 15 mg-g silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2018-10-31

PL

Resepti

Azzalure 125 Speywood-yksikköä injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-02-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14