Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 447
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Atropin Aguettant 0.2 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Atropine Accord 0.1 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos SPC 2020-02-11

PL

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos SPC 2020-12-17

PL

Resepti

Atrovent ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Attadex 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2024-03-08

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2022-06-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-03-12.docx

PL

Resepti

Avitcid 0.025 prosenttinen, 0.05 prosenttinen emulsiovoide SPC 2020-06-30

PL

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli, pehmeä, SPC 2023-05-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avonex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Axhidrox 2,2 mg-pumpun käyttökerta emulsiovoide SPC 2023-12-18

PL

Resepti

Axitinib Avansor 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-22

PL

Resepti

Axitinib Sandoz 1 mg, 3 mg, 5 mg, 7 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-17

PL

Resepti

Axitinib STADA 1 mg, 3 mg, 5 mg, 7 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-20

PL

Resepti

Axiumopto 1 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Axura - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aybintio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
AYVAKYT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Azacitidine Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >