Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 418
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Almotriptan Sandoz 12.5 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alofisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Alomide 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aloxi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alphagan 0.2 prosenttinen (2 mg-ml) silmätipat SPC 2014-06-03

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5, 1, 2 mg depottabletti SPC 2018-03-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-08-15.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alunbrig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ huonepölypunkit injektioneste, suspensio SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ Hyönteismyrkyt injektioneste, suspensio SPC 2019-08-21

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Koivu SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alutard SQ siitepölyt injektioneste, suspensio Timotei SPC 2019-05-14

PL

Resepti

Alvesco 160 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti

Alvesco 80 mikrog/annos inhalaatiosumute SPC 2020-04-07

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-26

PL

Resepti

Amaryl 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-10-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ambrisentan Accord 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-01-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambrisentan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Ambroxol Ratiopharm 3 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-09-21

PL

Resepti/itsehoito

Ambroxol Ratiopharm 6 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-09-21

PL

Resepti

Amekrin 75 mg-1,5 ml konsentraatti ja liuotin välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ameluz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amerscan Pentetate II Technetium Agent 20.6 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2003-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amgevita - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Amglidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >