Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 447
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Allonol 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2024-01-26

PL

Resepti

Allopurinol Orion 100 mg tabletti SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Allopurinol Orion 300 mg tabletti SPC 2022-11-09

PL

Resepti

Alluzience 200 Speywood-yksikköä - ml, injektioneste, liuos SPC 2023-03-23

PL

Resepti

Almogran 12,5 mg tabletti SPC 2020-11-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alofisel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Alomide 1 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aloxi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alphagan 0,2 prosenttia (2 mg-ml) silmätipat, liuos SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Alprazolam Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg depottabletti SPC 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alprox 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg tabletti SPC 2023-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alunbrig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Alutard SQ Epiteelit injektioneste, suspensio SPC 2022-04-25.doc

PL

Resepti

Alutard SQ Huonepölypunkit injektioneste, suspensio. SPC 2022-11-25

PL

Resepti

Alutard SQ Hyönteismyrkyt injektioneste, suspensio, SPC 2021-06-03

PL

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, koivu, SPC 2021-10-13

PL

Resepti

Alutard SQ Siitepölyt injektioneste, suspensio, timotei, SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Alvesco 160 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2022-03-09

PL

Resepti

Alvesco 80 mikrog/annos inhalaatiosumute, liuos SPC 2022-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alymsys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amaryl 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti SPC 2022-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

AmBisome liposomal 50 mg infuusiokuiva-aine, dispersiota varten SPC 2024-02-26

PL

Resepti

Ambrisentan Accord 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambrisentan Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Ambroxol ratiopharm 3 mg-ml, oraaliliuos SPC 2023-07-07

PL

Resepti/itsehoito

Ambroxol ratiopharm 6 mg-ml, oraaliliuos SPC 2023-07-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Seuraavat 30   >