Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 47 kokonaismäärästä 47
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bovilis Nasalgen-C - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bovilis Ringvac injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Bovilis Rotavec Corona vet. injektioneste, emulsio SPC 2022-10-27

PL

Resepti

Bovilis RSP live vet. nenäsumute, kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-08-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bravecto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bravecto Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Broadline - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Brucellin Aquilon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BTVPUR - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bupaq Multidose vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-02-06

PL

Resepti

Buprefelican vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-09-01

PL

Resepti

Buprelab Vet 0,3 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-11-30

PL

Resepti

Busol vet 0,004 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-07

PL

Resepti

Butasal vet 100 mg-ml + 0,05 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-08-11

PL

Resepti

Butordol 10 mg-ml injektioneste liuos SPC 2022-08-16

PL

Resepti

Butorgesic vet 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-10-18

PL

Resepti

Butox vet 7,5 mg-ml kertavalelususpensio SPC 2024-03-14

Edelliset 30    |  1  2