Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 47
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Barbivet vet 30 mg ja 60 mg tabletti SPC 2024-03-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Baycox Iron - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Baycoxine vet 50 mg-ml oraalisuspensio SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Baymite vet. 500 mg-ml konsentraatti sumutetta varten, emulsio SPC 2024-01-08

PL

Resepti

Baytril vet 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-01

PL

Resepti

Baytril vet 50 mg, 150 mg tabletti SPC 2023-11-01

PL

Resepti

Baytril vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-12-01

PL

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos enintään 4 kg painaville koirille SPC 2024-02-01 Uusi

PL

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 10-25 kg SPC 2024-02-01 Uusi

PL

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 25-40 kg SPC 2024-02-01 Uusi

PL

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 4-10 kg SPC 2024-02-01 Uusi

PL

Itsehoito

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koirille 40-60 kg SPC 2024-02-01 Uusi

PL

Resepti

Belfer vet. 100 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-02-01

PL

Resepti

Benakor vet 20 mg tabletti SPC 2023-07-27

PL

Resepti

Benakor vet 5 mg tabletti SPC 2023-07-27

PL

Resepti

Benzylpenicillin Vetcare (ent. Carepen vet) 600 mg intramammaarisuspensio SPC 2023-06-30

PL

Resepti

Betafuse vet 1 mg-g + 5 mg-g geeli SPC 2021-10-26

PL

Resepti

Betamox vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2022-04-07

PL

Resepti

Beviplex vet. injektioneste, liuos SPC 2023-12-20

PL

Resepti

Bimectin vet 10 mg/ml injektioneste, liuos SPC 2018-09-17

PL

Resepti

Bimoxyl vet 150 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-07-28

PL

Resepti

Bimprocil vet 300 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2024-05-24

PL

Resepti

Biocom P Vet injektioneste, suspensio SPC 2018-01-11.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bluevac BTV8 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bonqat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Borgal vet injektioneste, liuos SPC 2022-01-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bovela - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Bovigen RCE vet injektioneste, emulsio SPC 2024-01-31

PL

Resepti

Bovilis Bovipast RSP injektioneste, suspensio SPC 2023-01-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bovilis Cryptium - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >