Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.



Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 75
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis PCV M Hyo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Porcilis Porcoli Diluvac Forte (ent. Porcilis Porcoli) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posatex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poulvac E. coli - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prac-tic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Prascend 1 mg tabletti SPC 2021-08-11

PL

Resepti/itsehoito

Prazitel 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-31

PL

Itsehoito

Prazitel Plus, tabletti koiralle SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Prednicortone vet 20 mg tabletti SPC 2022-04-12

PL

Resepti

Prednicortone vet 5 mg tabletti SPC 2022-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVEXXION RN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PREVEXXION RN+HVT+IBD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Previcox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevomax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

PRID alpha 1,55 g depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Prid delta 1,55 g depotlääkevalmiste, emättimeen SPC 2021-11-09

PL

Resepti

Prilactone vet 10 mg purutabletti SPC 2021-10-28

PL

Resepti

Prilactone vet 100 mg purutabletti SPC 2021-10-28

PL

Resepti

Prilactone vet 50 mg purutabletti SPC 2021-10-28

PL

Resepti

Prilium 150 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Prilium 300 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Prilium 75 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Procamidor Comp Vet 40 mg-ml + 0.036 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-06-19.docx

PL

Resepti

Procamidor vet. 20 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Procapen vet 3 g intramammaarisuspensio SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Procapen vet. 300 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2021-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Profender - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pronestesic vet 40 mg-ml + 0,036 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Propalin 50 mg-ml siirappi SPC 2021-08-09

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >