Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 52 kokonaismäärästä 52
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac L4 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac LeuFel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac Myxo-RHD - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nobivac Myxo-RHD Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nobivac Pi injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Nobivac RABIES Vet injektioneste, suspensio SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Nobivac Respira Bb vet. injektioneste, suspensio SPC 2023-02-15

PL

Resepti

Nobivac Respira Bb vet. injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2022-04-25

PL

Resepti

Nobivac Respira Bb vet. injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2023-02-15

PL

Resepti

Nobivac Tricat Trio kuiva-aine, kylmäkuivattu, ja liuotin, injektionestettä varten, suspensio SPC 2023-01-31 Uusi

PL

Resepti

Norocarp 100 mg tabletti SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Norocarp 20 mg, 50 mg tabletti SPC 2022-07-13

PL

Resepti

Norocarp vet 50 mg-ml injektioneste, liuos naudalle SPC 2022-05-09

PL

Resepti

Norocarp vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-01-15

PL

Resepti

Norocarp vet 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-09-30

PL

Resepti

Noromectin 18,7 mg-g oraalipasta SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Noromectin Pour-on vet 5 mg-ml kertavaleluliuos SPC 2022-03-02 Uusi

PL

Resepti

Noropraz 18,7 mg-g + 140,3 mg-g oraalipasta SPC 2022-04-29

PL

Resepti

Noroseal 2,6 g intramammaarisuspensio SPC 2019-05-16

PL

Resepti

Novamune injektiokonsentraatti ja liuotin, suspensiota varten SPC 2021-10-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Novaquin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Novem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2