Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 64
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Flubenol vet 50 mg-g jauhe SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Fludosol 200 mg-ml suspensio juomaveteen sekoitettavaksi SPC 2024-01-12

PL

Resepti

Flunixin 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Forceris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fortekor Plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fortekor vet. 2,5 mg tabletti SPC 2023-12-13 Uusi

PL

Resepti

Fortekor vet. 20 mg tabletti SPC 2023-12-13 Uusi

PL

Resepti

Fortekor vet. 5 mg tabletti SPC 2023-12-13 Uusi

PL

Resepti

Forthyron Smak vet. 200 mikrog tabletti SPC 2021-03-03

PL

Resepti

Forthyron Smak vet. 400 mikrog tabletti SPC 2021-03-03

PL

Resepti

Forthyron Smak vet. 600 mikrog tabletti SPC 2021-03-03

PL

Resepti

Forthyron Smak vet. 800 mikrog tabletti SPC 2021-03-03

PL

Resepti

Forthyron vet 200 mikrog tabletti SPC 2014-12-11

PL

Resepti

Forthyron vet 400 mikrog tabletti SPC 2014-12-11

PL

Resepti

Fotil forte silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-10-18

PL

Itsehoito

Frontect paikallisvaleluliuos koirille, 10-20 kg, 20-40 kg ja 40-60 kg SPC 2023-08-18

PL

Itsehoito

Frontect paikallisvaleluliuos koirille, 2-5 kg ja 5-10 kg SPC 2023-08-18

PL

Itsehoito

Frontline Comp 50 mg - 60 mg paikallisvaleluliuos SPC 2023-02-01

PL

Itsehoito

Frontline Comp 67 mg-60,3 mg, 134 mg-120,6 mg, 268 mg-241,1 mg, 402 mg-361,8 mg paikallisvaleluliuos SPC 2023-02-01

PL

Itsehoito

Frontline vet 100 mg-ml paikallisvaleluliuos SPC 2023-05-25

PL

Itsehoito

Frontline vet. 2,5 mg-ml sumute iholle, liuos SPC 2023-02-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Frontpro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fungitraxx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Furosoral vet 10 mg tabletti SPC 2023-12-15

PL

Resepti

Furosoral vet 40 mg tabletti SPC 2023-12-15

PL

Resepti

Furovet 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2023-12-11

PL

Resepti

Fuxien vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste SPC 2021-01-25

PL

Itsehoito

Fyperix Comp vet 134 mg - 120.6 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-11-18

PL

Itsehoito

Fyperix Comp vet 268 mg - 241.2 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-11-18

PL

Itsehoito

Fyperix Comp vet 402 mg - 361.8 mg paikallisvaleluliuos SPC 2021-11-18

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >