Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 49 kokonaismäärästä 49
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Doxybactin vet 10 mg-ml oraalisuspensio SPC 2012-11-07

PL

Resepti

Doxybactin vet 200 mg tabletti SPC 2017-09-08

PL

Resepti

Doxybactin vet 400 mg tabletti SPC 2017-09-08

PL

Resepti

Doxybactin vet 50 mg tabletti SPC 2017-09-08

PL

Resepti

Doxycare vet 40 mg, 200 mg tabletti SPC 2019-08-20

PL

Resepti

Doxytab vet. 15mg tabletit SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Doxytab vet. 200 mg tabletit SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Doxytab vet. 400 mg tabletit SPC 2020-07-07

PL

Resepti

Doxytab vet. 50 mg tabletit SPC 2020-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Draxxin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Dronbits 150 mg - 144 mg - 50 mg tabletti SPC 2020-10-09

PL

Resepti/itsehoito

Dronbits 525 mg - 504 mg - 175 mg tabletti SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Droncit vet 50 mg tabletti SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Dronspot vet 30 mg - 7.5 mg paikallisvaleluliuos SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Dronspot vet 60 mg - 15 mg paikallisvaleluliuos SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Dronspot vet 96 mg - 24 mg paikallisvaleluliuos SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Drontal Comp. Forte vet. tabletti SPC 2020-10-09

PL

Itsehoito

Drontal vet 230 mg - 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-09

PL

Resepti

Duplocillin La vet injektioneste SPC 2011-06-07

Edelliset 30    |  1  2