Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheet

Kohde-eläinlaji

Varoaika

Käyttäjäturvallisuus


Eläinlääkkeiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenvetoon (SPC) on kiteytetty eläinlääkkeen käytön kannalta keskeiset tiedot lääkkeen ominaisuuksista. Valmisteyhteenveto on suunnattu eläinlääkärille ja voi siten sisältää terminologiaa, joka edellyttää eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 63
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Spectrabactin Vet 200 mg - 50 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Spectrabactin Vet 40 mg - 10 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Spectrabactin Vet 400 mg - 100 mg tabletti SPC 2020-09-01

PL

Resepti

Spizobactin vet 1 500 000 IU - 250 mg purutabletti SPC 2024-01-29

PL

Resepti

Spizobactin vet 3 000 000 IU - 500 mg purutabletti SPC 2024-03-13

PL

Resepti

Spizobactin vet 750 000 IU - 125 mg purutabletti SPC 2024-01-29

PL

Resepti

Sporimune vet 50 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-11-20

PL

Resepti

Spotinor vet 10 mg-ml paikallisvaleluliuos SPC 2022-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Startvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stelfonta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Strangvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Stromease 25 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-09-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stronghold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stronghold plus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Strongid-P vet 44 % oraalipasta SPC 2023-02-27

PL

Resepti

Suiseng Coli-C injektioneste, suspensio SPC 2024-05-14 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suiseng Diff/A - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Suiseng vet injektioneste, suspensio SPC 2014-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suprelorin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Circo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn Circo+MH RTU - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn CSF Marker - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Suvaxyn PRRS MLV - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sympagesic 500 mg-ml + 4 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2019-04-26.docx

PL

Resepti

Synox vet 5 IU-ml injektioneste, liuos SPC 00-03-28

PL

Resepti

Synthadon vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-04-22 Uusi

PL

Resepti

Synthadon vet. 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-04-22 Uusi

PL

Resepti

Synulox vet 140 mg-ml injektioneste, suspensio SPC 2023-12-13

PL

Resepti

Synulox vet 40 mg-10mg, 200 mg-50 mg ja 400 mg-100 mg tabletti SPC 2021-12-07

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >