Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cymevene 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daklinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Dalacin 15 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2018-09-10

PL

Resepti

Daptomycin Accordpharma 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-11-21

PL

Resepti

Daptomycin BE Pharma 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-03-23.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daptomycin Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 350 mg injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-29.doc

PL

Resepti

Daptomycin Norameda 500 mg injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-29.doc

PL

Resepti

Daptomycin Reddy 350 mg, 500 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2020-08-19

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka d.d. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Darunavir Stada 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dectova - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Delstrigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Deltyba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Descovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Diclocil 500 mg kapseli SPC 2008-06-24

PL

Resepti

Diflucan 40 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2021-03-25 Uusi

PL

Resepti

Diflucan 50 mg,100 mg,150 mg kapseli, kova SPC 2021-03-25 Uusi

PL

Resepti

diTeBooster injektioneste, suspensio, esitäytetyissä ruiskuissa PL 2020-08-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >