Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: o


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 247
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Obiltoxaximab SFL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Obizur - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova SPC 2024-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ocaliva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ocrevus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Octafil 50 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2016-03-16

PL

Resepti

Octafil Low 200 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-11-20

PL

Resepti

Octagam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-07-26

PL

Resepti

Octagam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2023-07-19

PL

Resepti

Octanine 100 IU-ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-12-20

PL

Resepti

octaplasLG infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-12-21

PL

Resepti

OctaplasLG infuusioneste, liuos SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Octaplex 500 IU, 1000 IU infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2024-06-07 Uusi

PL

Resepti

Octostim 15 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-05

PL

Resepti

Octostim 150 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-18

PL

Resepti

Octreoscan 111 valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-10-06

PL

Resepti

Octreotide ratiopharm 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2022-02-17

PL

Resepti

Oculac 50 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Oculac 50 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Ocutifex 0,25 ml-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-05-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Odefsey - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Odomzo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ofev - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Oftagel 2,5 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus SPC 2024-01-12

PL

Resepti

Oftagel 2.5 mg-g silmägeeli SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Oftan A-Pant silmävoide SPC 2019-08-19

PL

Resepti

Oftan Akvakol 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Oftan Akvakol 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annopakkaus SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Oftan C-C 2 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Oftan Chlora 10 mg-g silmävoide SPC 2024-03-04

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >