Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Lymecycline Brown & Burk 300 mg kapseli, kova SPC 2021-01-18 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
M-M-RVAXPRO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Maviret - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
MenQuadfi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Menveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Merocarb 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-04-21 Uusi

PL

Resepti

Meronem 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Meropenem Accord 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-09-05

PL

Resepti

Meropenem STADA 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Meropenem SUN 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-04-14 Uusi

PL

Resepti

Metronidazol Baxter 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-10-30

PL

Resepti

Metronidazole Braun 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Metronidazole Vioser 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-07-20

PL

Resepti

Micafungin Mylan 50 mg, 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-06-15 Uusi

PL

Resepti

Monurelle 3 g rakeet oraaliliuosta varten SPC 2020-11-13

PL

Resepti

Moxifloxacin Fresenius Kabi 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-12

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Moxifloxacin Krka 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-21

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-11-19

PL

Resepti

Moxifloxacin SanoSwiss 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mvabea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mycamine - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Nanogam 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-03-05

PL

Resepti

Nanogam 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-03-05

PL

Resepti

Nevirapine Accord 400 mg depottabletti SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Nevirapine Mylan 400 mg depottabletti SPC 2018-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nevirapine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Nimenrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >