Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tygacil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Typhim VI 25 mikrog - 0.5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-10-13

PL

Resepti

V-Pen 50 mg-ml rakeet oraaliliuosta varten SPC 2020-04-10.doc

PL

Resepti

V-Pen 500, V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-19.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaborem (ent. Vabomere) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Valaciclovir Bluefish 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29

PL

Resepti/itsehoito

Valaciclovir ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-10

PL

Resepti/itsehoito

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Valcyte 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-19

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-10-08

PL

Resepti

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-13

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-21 Uusi

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-26

PL

Resepti/itsehoito

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-02 Uusi

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Vancomycin MIP Pharma 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Vancomycin Mylan 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-01-20

PL

Resepti

Vancomycin Orion 500 mg, 1000 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-01-15

PL

Resepti

Vancomycin Sandoz 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Vancosan 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-12-15

PL

Resepti

Vaqta 25 U-0.5 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 25 U-0.5 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 50 U-1 ml injektioneste, suspensio SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Vaqta 50 U-1 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-12

PL

Resepti

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Varivax injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten esitäytetty ruisku SPC 2020-07-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxchora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

VaxigripTetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-01-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >