Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Hexal 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Orion 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Sandoz 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-10 Uusi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil STADA 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tetralysal 150 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Tetralysal 300 mg kapseli, kova SPC 2018-02-06

PL

Resepti

Tetravac injektioneste, suspensio SPC 2021-04-20 Uusi

PL

Resepti

TicoVac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Ticovac Junior 0.25 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tigecycline Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tivicay - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

TOBI 300 mg-5 ml sumutinliuos SPC 2021-02-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobi Podhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tobramycin B. Braun 1 mg-ml, 3 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-07-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tobramycin Pari - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-04-27 Uusi

PL

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg ja 300 mg tabletti SPC 2008-09-29

PL

Resepti

Trimopan 10 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-05-06

PL

Resepti

Trimopan 100 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen ja Trimopan 300 mg tabletti SPC 2020-03-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Triumeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trizivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trogarzo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trumenba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Truvada - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tubilysin 300 mg tabletti SPC 2018-05-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twinrix Adult - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Twinrix Paediatric - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >