Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: e


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 258
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Ebetrex 20 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2023-02-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebilfumin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebvallo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ebymect - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecalta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ecansya (ent. Capecitabine Krka) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Echinaforce tipat, liuos SPC 2022-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edarbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edistride - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Edluar 5 mg, 10 mg resoribletti SPC 2023-11-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Edurant - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Efavirenz Aurobindo 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Efedrin Abboxia 5 mg-ml, 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-09-05

PL

Resepti

Efedrin Aguettant 3 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-09-15

PL

Resepti

Efedrin Unimedic 5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-09-09

PL

Resepti

Efexor Depot 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2024-03-07 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Effentora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efficib - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos erittäin suurille koirille SPC 2021-01-11

PL

Itsehoito

Effipro 100 mg-ml paikallisvaleluliuos keskikokoisille koirille SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Effortil 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Effortil 5 mg tabletti SPC 2021-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Efient - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >