Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 565
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

A-Pen 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Abacavir Accord 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-31 Uusi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord (ent Iviverz) 600 mg-300 mg tabletti SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-06

PL

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-03-31

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Aciclovir Accord 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Aciclovir Pfizer 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit SPC 2020-08-18.doc

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2014-09-02

PL

Resepti

Aclovir 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Act-Hib injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-12-10

PL

Resepti

Acyclostad 200 mg tabletti SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Acyclostad 800 mg tabletti SPC 2020-06-09

PL

Resepti/itsehoito

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletit SPC 2020-10-01.doc

PL

Resepti

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2019-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adjupanrix (ent. Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aflunov - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

AmBisome liposomal 50 mg infuusiokuiva-aine, dispersiota varten SPC 2020-06-05

PL

Resepti

AMIKACIN FRESENIUS KABI 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-02-13.docx

PL

Resepti

AMIKACIN MACURE 250 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx

PL

Resepti

Amorion 100 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Amorion 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2021-01-28

PL

Resepti

Amorion 50 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2020-06-03

PL

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

PL

Resepti

AMORION COMP 500 mg-125 mg, 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-28

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >