Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2021-01-18

PL

Resepti

Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-03-13

PL

Resepti

Kefexin 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-08-04

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Kefexin 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2020-10-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ketoconazole HRA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kiovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kivexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Klacid 50 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Klacid 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-03-09

PL

Resepti

Klacid OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-03-10 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Lamivudine-Zidovudine Accord 150 mg-300 mg tabletti SPC 2020-03-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lamivudine/Zidovudine Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Levofloxacin Fresenius Kabi 5 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-04-28 Uusi

PL

Resepti

Levofloxacin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-30

PL

Resepti

Levofloxacin Mylan 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2011-04-19

PL

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-10

PL

Resepti

Linezolid Accord 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-10-18

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26.doc

PL

Resepti

Linezolid Mylan 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-01-29

PL

Resepti

Linezolid Norameda 2 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-01-19

PL

Resepti

Linezolid Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-22

PL

Resepti

Lopinavir-Ritonavir Accord 200 mg-50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lopinavir/ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >