Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevenar 13 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prevymis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prezista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-02-27

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku SPC 2020-02-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProQuad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quinsair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Quofenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rabies-Imovax injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2021-06-04 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rebetol - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Recarbrio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rekambys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Relafalk 200 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-07-17

PL

Resepti

Relenza 5 mg-annos inhalaatiojauhe SPC 2018-09-21

PL

Resepti

Repevax injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2021-04-23 Uusi

PL

Resepti

Retrovir 250 mg kapseli, kova SPC 2021-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reyataz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rezolsta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rhesonativ 625 IU-ml injektioneste SPC 2019-02-20

PL

Resepti

Rhophylac 1000 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Rhophylac 1500 IU injektioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2019-06-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ribavirin Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ribavirin Teva Pharma B.V. - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Rimapen 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-30

PL

Resepti

Ritonavir Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-19 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ritonavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti SPC 2020-05-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >