Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: a


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 453
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

A-Pen 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-02-05

PL

Resepti

Abacavir Accord 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-13 Uusi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-21

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-13

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-24

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-22

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ABASAGLAR - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abbonate 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-02

PL

Resepti

Abboticin 1 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2024-03-22

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abecma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abevmy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abilify Maintena - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abirateron Avansor 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Abirateron Medical Valley 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-24

PL

Resepti

Abirateron Sandoz 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16.docx

PL

Resepti

Abirateron Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abiraterone Glenmark 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abiraterone medac 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-13.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abiraterone Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Abiraterone ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-21

PL

Resepti

Abiraterone Stada 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abraxane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abrysvo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Absenor 100 mg, 300 mg, 500 mg enterotabletti SPC 2024-05-02

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  |  Seuraavat 30   >