Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 565
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rocephalin cum lidocain 1 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-05-06 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rotarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
RotaTeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Rukobia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sebivo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Selexid 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Selexid 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Shingrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sirturo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2018-01-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sivextro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sovaldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sporanox 10 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Sporanox 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Stamaril injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2021-05-12 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stocrin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stribild - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Supemtek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sustiva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Symtuza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synagis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Synflorix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tamiflu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

TARGOCID 200 mg, 400 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-06-23.doc

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Telzir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accord 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-14

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil Accordpharma 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  |  Seuraavat 30   >