Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: g


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 129
  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300, 400 mg kapseli SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Accord 800 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Gabapentin Actavis (ent. Gabapentin Teva) 600, 800 mg tabletti SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 300, 400 mg kapseli SPC 2019-09-16

PL

Resepti

Gabapentin Aristo (ent. Gabapentin Amneal) 100, 300, 400 mg kapseli SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Gabapentin ratiopharm 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300, 400 mg kapseli SPC 2019-03-26

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 600, 800 mg tabletti SPC 2019-10-25

PL

Resepti

Gabrion 300, 400 mg kapseli SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Gabrion 600, 800 mg tabletti SPC 2019-04-15

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx Uusi

PL

Resepti

Gadograf 1,0 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-07.docx Uusi

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2020-09-14.doc Uusi

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-09-14.doc Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galafold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Galantamin Krka 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli kova SPC 2017-08-21

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Galantamin Orion 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-17 Uusi

PL

Resepti

Galantamin Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2020-05-01

PL

Resepti

Galantamine Ratiopharm 8, 16, 24 mg depotkapseli kova SPC 2018-04-25

PL

Itsehoito

Galieve 500-213-325 mg oraalisuspensio SPC 2020-05-12

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio SPC 2020-07-02

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio, annospussi SPC 2015-02-20

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2016-04-01

PL

Resepti

Galli Ad, 0,74-1,85 GBq, radionuklidigeneraattori, SPC 2018-05-15

PL

Resepti

GalliaPharm 0.74-1.85 GBq radionuklidigeneraattori SPC 2019-12-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galvus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >