Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: g


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 120
  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gabapentin Accord 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-01-16

PL

Resepti

Gabapentin Accord 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-02-17

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-05-16

PL

Resepti

Gabapentin Actavis 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-12

PL

Resepti

Gabapentin Orion 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-10-17

PL

Resepti

Gabapentin Orion 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-06

PL

Resepti

Gabapentin ratiopharm 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2024-02-15

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-11-22

PL

Resepti

Gabapentin Sandoz 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-08

PL

Resepti

Gabapentin Strides 100 mg, 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2024-02-20

PL

Resepti

Gabrion 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-10-20

PL

Resepti

Gabrion 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-10-20

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos SPC 2022-08-18

PL

Resepti

Gadovist 1 mmol-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2022-09-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galafold - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Galantamin Krka 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti

Galantamin Orion 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2023-03-03

PL

Resepti

Galantamin Stada 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-18

PL

Itsehoito

Galieve 500 mg - 213 mg - 325 mg oraalisuspensio, annospussi SPC 2021-11-08

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio SPC 2021-11-08

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio, annospussi SPC 2022-08-30

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Galli Ad 0,74 - 1,85 GBq radionuklidigeneraattori SPC 2022-03-04

PL

Resepti

GalliaPharm 0,74 - 1,85 GBq, radionuklidigeneraattori SPC 2023-05-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Galvus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gammagard S-D infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2023-04-28

PL

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Ganciclovir Oresund Pharma 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-11-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ganfort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  |  Seuraavat 30   >